Prima pagina  •  Istoric  •  Cursuri  •  Inscrieri  •  Avizier  •  Concursuri  •  Evenimente  •  Comunicate  •  Video  •  Publicatii  •  Contact  

Comunicate

• 2011

• 2012

• 2013

• 2014

• 2015

• 2016

• 2017

• 2018

• 2019

• 2020

01-04-2020

Anunţ publicitar achiziţie directă servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru tema de proiectare, expertiza tehnică şi D.A.L.I.


Şcoala Populară de Arte "Vespasian Lungu" Brăila a iniţiat procedura de achiziţie directă în SICAP pentru Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru tema de proiectare, expertiza tehnică şi D.A.L.I. la obiectivul „Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, execuţie instalaţie paratrăsnet precum şi toate celelalte măsuri necesar a fi adoptate în baza expertizelor solicitate şi impuse conform reglementarilor legale, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Vespasian Lungu din stradă Mărăşeşti nr.1, Brăila”, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi anexele ataşate acestuia.

 

Cod CPV: 71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev.2)

 

Valoarea estimată fără TVA: 65.000 RON

 

Condiţii contract:

 

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru tema de proiectare, expertiza tehnică şi D.A.L.I. la obiectivul „Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, execuţie instalaţie paratrăsnet precum şi toate celelalte măsuri necesar a fi adoptate în baza expertizelor solicitate şi impuse conform reglementarilor legale, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Vespasian Lungu din stradă Mărăşeşti nr.1, Brăila”, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi anexele ataşate acestuia. Garanţia de bună execuţie este de 10%. Alte detalii se vor stabili în contract. Ofertantul câştigător va postă în SICAP (SEAP) oferta pentru Servicii de proiectare conform anunţ publicitar nr.......... cu codul CPV 71200000-0.

 

Condiţii de participare:

 

Oferta trebuie să cuprindă următoarele: Documente din care să reiasă o formă de înregistrare a ofertantului şi alte documente solicitate în caietul de sarcini (tabel cu personalul minim solicitat, copii (fotocopii) după diplomele de absolvire a studiilor superioare, atestate ale specialiştilor, experţilor, verificatorilor tehmici, CV-uri etc); Propunerea financiară se va întocmi în conformitate cu formularul de ofertă şi anexă acestuia aflate ca anexă a caietului de sarcini. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 de zile. Propunerea tehnică va fi întocmita în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi anexele ataşate acestuia.

 

Criterii de atribuire:

 

Preţul cel mai scăzut.

 

Informaţii suplimentare:

 

Termen de depunere a ofertelor: 16.04.2020 la Registratura Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, strada Mărăşeşti nr.1. Ofertele vor fi înaintate într-un plic sigilat şi se vor întocmi în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi din anexele ataşate acestuia (propunere financiară, propunere tehnică şi celelalte documente pentru atestare capacităţii tehnice şi profesionale). Solicitările de clarificări se vor adresa pe email-ul instituţiei: vespasianlungu@yahoo.com, iar răspunsurile la acestea se vor poştă pe site-ul instituţiei: www.vespasianlungu.ro

 

Informaţii suplimentare, precum şi caietul de sarcini se regăsesc în SICAP la numărul de anunţ: ADV1139034 din 01.04.2020.

Istoric evenimente

03-06-2020
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021
13-01-2020
Proiectul cultural naţional «TOŢI pentru ROMÂNIA - Diversitate şi identitate în cultura naţională»
23-12-2019
Sărbători fericite şi LA MULŢI ANI!
20-11-2019
România unită în sărbătoare - spectacol dedicat Zilei Naţionale
28-05-2019
Şcoala de vară 2019 - cursuri GRATUITE
21-05-2019
Concursul naţional de pictură şi grafică "Vespasian Lungu" - 25 mai 2019
19-04-2019
Concursul Naţional de Pian “Virtuozii” - 17-18 mai 2019
25-02-2019
Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii «Armoniile Dunării» 2019
15-02-2019
Spectacol muzical-coregrafic "Cânt şi joc de Dragobete"
06-02-2019
Spectacol muzical „Întâlnire cu dragostea”
Toate evenimentele »


Termeni si conditii. Copyright © 2009-2018 , , E-mail: , Tel:


Realizat Capitaneanu Bebi