Prima pagina  •  Istoric  •  Cursuri  •  Inscrieri  •  Avizier  •  Concursuri  •  Evenimente  •  Comunicate  •  Video  •  Publicatii  •  Contact  

Comunicate

• 2011

• 2012

• 2013

• 2014

• 2015

• 2016

• 2017

• 2018

• 2019

• 2020

10-04-2020

Clarificari cu privire la procedura de achizitie directa in SICAP, ADV nr. 1139034 (10.04.2020)


Urmare solicitării de clarificări din data de 9.04.2020 cu privire la procedura de achiziţie directă în SICAP (ADV nr. 1139034) pentru Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru tema de proiectare, expertiza tehnică şi D.A.L.I. la obiectivul „Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, execuţie instalaţie paratrăsnet precum şi toate celelalte măsuri necesar a fi adoptate în baza expertizelor solicitate şi impuse conform reglementarilor legale, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Vespasian Lungu din strada Mărăşeşti nr.1, Brăila”, în conformitate cu prevederile art. 160, al. 1 din Legea nr. 98/2016, comunicăm următoarele:

Întrebare 1:

Conform documentatiei de atribuire la personal minim solicitati "inginer proiectant specializarea ...... ignifugare materiale combustibilie..." - aceasta nu exista conform ordinului OMAI 87/2010 cu modificarile ulterioare, existand doar pentru executia acestor lucrari.

Rog clarificati daca se mai mentiune aceasta persoana.

La final mentionati sa fie "atestat pentru Securitate la incendiu" - la ce atestat va referiti?”

Răspuns:

Lucrările de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi în caz de incendiu, de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi se efectuează de persoane autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

În concluzie, nu se va prezenta în echipa propusă inginer proiectant pentru specializarea „ignifugare materiale combustibile”.

Lucrările de ignifugare care se propun a se executa, conform proiectului, de către persoana/persoanele autorizate în proiectarea categoriilor de lucrări menţionate mai sus vor fi efectuate de firme specializate.

Specialistul desemnat /specialiştii desemnaţi pentru proiectarea categoriilor de lucrări menţionate mai sus trebuie să deţină autorizaţie în acest sens eliberată conform Anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin OMAI nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrebare 2:

„La ce experti atestati de Ministerul Culturii va referiti?”

Răspuns:

Expertul atestat / experţii atestaţi de către Ministerul Culturii vor fi prezentaţi în cadrul propunerii tehnice în vederea acoperirii tuturor serviciilor necesare pentru realizarea contractului, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Prestatorul va asigura avizarea proiectului conform cerinţelor Certificatului de Urbanism.

Expertul / experţii tehnici trebuie să fie atestat / atestaţi conform Ordinului nr. 2495/26.08.2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

DALI se elaborează respectând cerinţele din Certificatul de urbanism, având avizul de la Ministerul Culturii, avizul Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, avizul verificatorilor de proiect, în conformitate cu HG nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Întrebare 3:

„Avand in vederea starea de urgenta, in vederea limitarii extinderii virusului covid 19  se poate transmite oferta pe email?”

Răspuns:

Ţinând cont de situaţia de urgenţă impusă prin Decretul prezidenţial nr. 195/16.03.2020, oferta se poate transmite şi pe e-mail. Toate documentele incluse în ofertă vor fi, în prealabil, semnate conform normelor legale şi, apoi, scanate.

Istoric evenimente

03-06-2020
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021
13-01-2020
Proiectul cultural naţional «TOŢI pentru ROMÂNIA - Diversitate şi identitate în cultura naţională»
23-12-2019
Sărbători fericite şi LA MULŢI ANI!
20-11-2019
România unită în sărbătoare - spectacol dedicat Zilei Naţionale
28-05-2019
Şcoala de vară 2019 - cursuri GRATUITE
21-05-2019
Concursul naţional de pictură şi grafică "Vespasian Lungu" - 25 mai 2019
19-04-2019
Concursul Naţional de Pian “Virtuozii” - 17-18 mai 2019
25-02-2019
Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii «Armoniile Dunării» 2019
15-02-2019
Spectacol muzical-coregrafic "Cânt şi joc de Dragobete"
06-02-2019
Spectacol muzical „Întâlnire cu dragostea”
Toate evenimentele »


Termeni si conditii. Copyright © 2009-2018 , , E-mail: , Tel:


Realizat Capitaneanu Bebi